Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

 

Bitki Koruma çalışmaları; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır. Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir.

Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb., ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir.

Programdan mezun olanların istihdam alanları, iş olanakları:

·         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve teşkilatlarında

·         Tarım Kredi Kooparatiflerinde

·         Pancar Kooparatiflerinde

·         Özel ilaç bayilerinde

·         Özel tarım işletmelerinde