Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Programın kontenjanı ve öğretim dili:

 

Tapu ve Kadastro programının kontenjanı altmış (60) + İkinci Öğretim (60) olarak belirlenmiştir ve öğretim dili Türkçe’dir. Öğretim dilinin Türkçe olması nedeniyle yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

 

 

 

Programın öğrenci kaynağı ve sürekliliği:

 

Liselerden mezun olanlar / olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri “ Eşit Ağırlıklı (YGS 6)” puanı almaları koşulu ile istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir. Bu bölümler, Meslek Yüksekokulumuzda teklif edilen Tapu ve Kadastro programının öğrenci kaynağını oluşturacaktır.

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde bulunan tapu sicil müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Gelişen teknoloji sayesinde çok çeşitli alanlarda harita bilgisinin kullanılmaya başlanması, gerek yurt dışı gerek yurt içindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ara eleman ihtiyacı olması göz önüne alındığında, insanlık ve mülkiyet söz konusu olduğu sürece bu mesleğe ihtiyaç olacağı aşikârdır. Bu nedenle bu programın öğrenci kaynağının sürekliliği de devam edecektir.

 

Programdan mezun olanların istihdam alanları, iş olanakları:

 

Programımızın amacı teknik ara eleman yetiştirerek ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaktır. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Tapu ve Kadastro Bölümü mezunları;

 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

 

Tapu Sicil Müdürlükleri,

 

Karayolları,

 

DSİ,

 

TEDAŞ,

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

 

İller Bankası,

 

Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile

 

Harita parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan yüklenici firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahiptirler.