Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURMUŞ OLUP EK SINAV HAKKI VERİLECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAM HARÇ TUTARI SINAVA GİRECEĞİ DERSLER
112733027 Yonca DOĞAN İşletme Yönetimi 95,00 ₺ Yabancı Dil II
        İstatistik
112733021 Dilek YANGIN İşletme Yönetimi 95,00 ₺ Güzel Sanatlar II
        Dönem Soınu Muhasebe
        İşletme Becerileri Grup Çalışması
        Ticaret Hukuk Bilgisi
        İstatistik
        Pazarlama İlkeleri
        Halkla İlişkiler
        Üretim Yönetimi
        Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
        İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
        Yönlendirilmiş Çalışma II
        Mesleki Yabancı Dil II
        Elektronik Ticaret
092733004 Selçuk ALSAY İşletme Yönetimi 95,00 ₺ Genel Muhasebe
        Pazarlama İlkeleri
142733010 İbrahim KAYAHAN İşletme Yönetimi 95,00 ₺ Bitirme Projesi
122733037 Hülya SALDAMLI İşletme Yönetimi 95,00 ₺ Ticari Matematik
        Bitirme Projesi
        Mesleki Uygulamalar
072777033 Buket DİRİK İşletme 95,00 ₺ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
        Yönetim Organizasyon
        Finansal Yönetim
        Bilgisayarlı Muhasebe
        Yönlendirilmiş Çalışma I
        Maliyet Muhasebesi
        Halkla İlişkiler
        Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
122779005 Sercan BAŞKAN Organik Tarım 95,00 ₺ Yabancı Dil I
        Türk Dili II
        Yabancı Dil II
        Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
        Bitki Hastalıkları ve Savaşımı
        Yabancı Otlar ve Mücadelesi
        Entegre Mücadele
        Tarla Bitkileri
        Bahçe Bitkileri
        Fide ve Fidan Yetiştirme
        Ürünlerin Muhafaza, Ambalaj ve Taşınması
        Bitki Zararlıları ve Savaşımı
102779016 Sezer ALTIN Organik Tarım 95,00 ₺ Türk Dili I
        İklim Bilgisi
        Botanik
        Genetik
        Tarımsal Yapılar ve Sulama
        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
        Organik Ürünleri İşleme Teknolojisi
        Üreme Fizyolojisi
        Yemler ve Yem Teknolojisi
        Hayvan Islahı
        Hayvan Besleme
        İşletme Yönetimi
        Entegre Mücadele
        Mesleki Yabancı Dil II
        Arıcılık ve Tozlaşma
        Hayvan Refahı
102779009 Mehmet KOÇ Organik Tarım 95,00 ₺ Güzel Sanatlar I
        Tarım ve Çevre
        Entegre Mücadele
        Kalite Güvence ve Standart
092743026 Nurettin KOZAKLI Bahçe Tarımı 95,00 ₺ Tarımsal Meteoroloji
        Türk Dili I
        Bitki Koruma
        Bitki Besleme ve Gübreleme
        Budama
        Yabancı Dil II
        Türk Dili II
        Ağaçlandırma
        Tarımda Mekanizasyon
        Sulama Teknikleri
        Ölçme Bilgisi
        Organik Tarım
        Fide-Fidan Hastalıkları ve Savaşımı
        Doğal Ürünler
        Organik Mantar Üretimi
        Örtüaltı Yetiştiriciliği
        Bahçe Bitkileri Ürünlerinin Değerlendirilmesi
        Fidancılıkta Sertifikasyon
        Pazarlama
        Tarımsal Yayım ve İletişim
        Peyzaj Bitkileri Yetiştirme Tekniği
        Fide-Fidan Zararlıları ve Savaşımı
        İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği II
        Yemler ve Yem Teknolojisi
102780001 Mehmet Ali OKTAY Pazarlama 95,00 ₺ Satış Yönetimi
        Global Pazarlama
        Çevre Koruma


09 Ağustos 2018