Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Münevver KODAN

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Tuğba USLU

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi Bürhan KOZLU

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Halil Emre ZIBA

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi Murat YILMAZ

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi Murat YILMAZ

 

Oluşturma: 06 Mart 2018