Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Nüket ALTINDAL (MYO Müdürü)

 Üye: Öğr. Gör. Tuğba USLU

Üye: Öğr. Gör. Elif ÇELİK KART (MYO Müdür Yardımcısı)

 Üye: Öğr. Gör. Halil Emre ZIBA


Oluşturma: 27 Ocak 2020