Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Nüket ALTINDAL (MYO Müdürü)

Üye: Öğr. Gör. Elif ÇELİK KART (MYO Müdür Yardımcısı)

Üye: Öğr. Gör. Bürhan KOZLU (MYO Müdür Yardımcısı)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Münevver KODAN

Üye: Öğr. Gör. Murat YILMAZ

Üye: Faruk ALABAY (MYO Sekreteri)


Oluşturma: 27 Ocak 2020