Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

ADI-SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

Dr. Öğr. Üyesi Nüket ALTINDAL

MYO Müdürü

nuket.altindal@usak.edu.tr

Öğr. Gör. Bürhan KOZLU

MYO Müdür Yardımcısı

burhan.kozlu@usak.edu.tr

Öğr. Gör. Murat YILMAZ

Öğretim Görevlisi

murat.yilmaz@usak.edu.tr

Arzu HOŞ

Öğrenci (Bitki Koruma Programı

2. Sınıf Öğrencisi)

 

arzuhos99@icloud.com

Nur Seda

AYDOĞAN

Öğrenci (Tapu ve Kadastro Programı (N.Ö) 1. Sınıf Öğrencisi)

 

aydogan.nseda@gmail.com


Oluşturma: 27 Ocak 2020