Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Münevver KODAN

Üye: Öğr. Gör. Elif ÇELİK (Müdür Yardımcısı)

Üye: Faruk ALABAY (MYO Sekreteri)

Üye: Oğuzhan KAYMAKÇI


Oluşturma: 27 Ocak 2020