Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

 

            ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ/KOORD. YRD.

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

Telefon

e-mail

İmza

Öğr. Gör. Elif ÇELİK KART

Koordinatör

-

05469244087

Elif.celik@usak.edu.tr

 

 

Koordinatör Yrd.

 

 

 

 

ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

Telefon

e-mail

İmza

 

Öğr. Gör. Halil Emre ZIBA

Ekip Başkanı

-

05465990048

Halil.zıba@

usak.edu.tr

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

 

 

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

Telefon

e-mail

İmza

 

Öğr. Gör. Bürhan KOZLU

Ekip Başkanı

-

05379188687

Burhan.kozlu@usak.edu.tr

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

 

 

İLK YARDIM EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

Telefon

e-mail

İmza

 

Öğr. Gör. Murat YILMAZ

Ekip Başkanı

-

05376106990

Murat.yilmaz@usak.edu.tr

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

 

 

HABERLEŞME EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekipteki Görevi

Görevi

Telefon

e-mail

İmza

 

Öğr. Gör. Bürhan KOZLU

Ekip Başkanı

-

05379188687

Burhan.kozlu@usak.edu.tr

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

 

 

Acil Müdahale Ekipleri Görev Tanımları

Acil Durum Koordinatörünün Görevleri

• İşyerinde alınmış acil durum tedbirlerini sürekli kontrol altında tutarak gerekli düzeltmeleri yapmak

• Acil Durum Müdahale Ekiplerinin arasındaki koordinasyonu sağlayarak ekipleri gereken noktalara sevk etmek

• Acil durumlarda, Acil Durum Telefon Listesinde bulunan kurumlarla iletişime geçmek.

 

Yangınla Mücadele Ekibinin Görevleri

• İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak.

• Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlamak.

• Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmak ve bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlamak.

• Acil durumlarda, Acil Durum Koordinatörüne yardım etmek, koordinatörün bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.

• Yangının en süratli şekilde söndürülerek kontrol altına alınmasını sağlamak

• Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlamak

 

Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibinin Görevleri

• İşyerinde bulunan acil çıkışlar, kaçış yollarının açık olup olmadığını ve acil durum aydınlatmalarının çalışıp çalışmadığını sürekli kontrol altında tutmak.

• Acil durumlarda işyerinde bulunan kişileri acil çıkış kapılarına yönlendirmek ve tahliye işlemini organize etmek.

• Yangınla Mücadele Ekibinden alacağı talimat ile acil bir durumda öncelikle acil durumdan zarar görmüş kişileri daha sonra önemli belge ve malzemeleri kurtarmak.

• Acil durumda kişilerin toplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik olup olmadığını tespit etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak

• Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlayarak yoklama yapmak. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksik olan kişinin kurtarılmasını sağlamak.

 

İlkyardım Ekibinin Görevleri

• İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak.

• İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlamak.

• Acil durumlarda hasta ya da yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yaparak, ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermek.

Haberleşme Personelinin Görev Ve Sorumlulukları

· Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlar.

· İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurur.

 

· Acil Durum Koordinatörünün talimatlarını uygular

 


Oluşturma: 10 Haziran 2020