Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Aday Öğrenci Bilgilendirme Formu

 

Program Adı

Tapu ve Kadastro

Program Türü

Önlisans

Program Süresi

2 yıl (4 Yarıyıl)

Öğrenim Türü

İkinci Öğrenim

Puan Türü

TYT

Öğrenim Dili

Türkçe

Genel Kontenjan

40

Hazırlık Durumu

Hazırlık Sınıfı Yoktur

Staj Durumu

30 İş Günü Yaz Stajı

Taban Puanı

230,78923

En Düşük Başarı Sıralaması

1.419.454

Program Kabul Koşulları

Kabul Koşulu Bulunmamaktadır

Program Özel Koşulları

Özel Koşul Bulunmamaktadır

Burs Türü

Ücretli (2. Öğretim harç parası vardır.)

Programa Özel Materyal Bilgisi

Mesleki ölçüm cihazları bulunmaktadır

Program Kazanımları

Programımızın amacı teknik ara eleman yetiştirerek ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaktır. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Tapu ve Kadastro Bölümü mezunları; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Karayolları, DSİ, TEDAŞ, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile Harita parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan yüklenici firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Mezuniyet Koşulları

Program, toplam 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek için tüm dersleri başarıyla tamamlamak için mevcut (toplam 120 AKTS karşılığı) ve mezuniyet için tamamlanması gereken 30 günlük yaz stajı gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

Evrenli Mah. Namık Kemal Caddesi.No:35 Sivaslı Meslek Yüksekokulu Sivaslı/UŞAK

Çift Anadal Durumu

Bulunmaktadır

Yan Dal Durumu

Bulunmaktadır


Oluşturma: 13 Mart 2021