Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

 

Mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirmek, ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tarım ve sosyal bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır.