Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

 

Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, doğal kaynaklarımızı koruyarak, bölge ve ulusunun ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinen elemanlar yetiştirmektir.