Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu
Birimin Örgüt Yapısı

Sivaslı Meslek Yüksekokulu, Müdüre bağlı olarak Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu çerçevesinde örgütlenmiştir.e ğitim ve idari işleyişte Müdüre bağlı olarak yüksekokulda 2 müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan bölümler aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir.

 

BÖLÜMLER:

 

1-Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

a-) İşletme Yönetimi Programı: Kontenjan sayısı 1998-1999 öğretim yılından 2007-2008 eğitim-öğretim yılına kadar 40 iken 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 60’a çıkarılmıştır. Program adı 2009-2010 öğretim yılında İşletme Yönetimi Programı olarak değiştirilmiştir. Öğrenci kontenjanı 2011-2012 öğretim yılında 30’a düşürülmüş, 2016 Yılında da kayıt yaptıranlar öğrenci azlığı nedeniyle öğrenci alımına kapanmıştır.

 

2-Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

 

a-) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (Öğrenci alımına kapalı)

 

b-) Pazarlama Programı (Öğrenci alımına kapalı)

 

3-Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

a-) Organik Tarım Programı (Öğrenci alımına kapalı

b-) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı (Öğrenci alımına kapalı)

 

c-) Bitki Koruma Programı: Ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır. Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir. Ancak ülkemizde tarım ürünlerinde karşılaşılan sorunlara maalesef konunun uzmanı olmayan diğer alanlardan ziraatçıların ilgilenmek zorunda kalması sonucu gereksiz yere ya da yanlış yapılan uygulamalar nedeniyle hem çevremiz kirlenmektedir. Hem de her yıl milyonlarca dolarlık ilaç bedelleri boşuna ödenerek ülkemiz ekonomisine gereksiz kayıplar verilmektedir. Son yıllarda tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından başlatılan çok yerinde bir uygulamayla reçetesiz ilaç kullanımı yasaklanmıştır. Bu nedenden dolayı konunun uzmanı olanlara büyük görevler düşmüştür. Ancak İlaçlar konusunda uzman olan Bölüm olan Bitki koruma teknikeri ve mühendisi sayısı her ilçede yeterli değildir. Bu nedenden dolayı reçeteleri bitki korumacı yerine başka konudan uzmanlar yazmak zorunda kalmaktadır. Buda bilineceği üzere sakıncalar doğurmaktadır. Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman  (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir. Böylece gereksiz yere yada gereğinden fazla ilaçlamalar yapılmayacak ve çevremiz korunacaktır.

 

4- Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

 

a-) Tapu ve Kadastro Programı: Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Tapu Kadastro programından mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri" unvanı verilmektedir. Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler. Eğitim süresi 2 yıldır.